Psykologisk- /neuropsykologisk undersøgelse

Psykologisk undersøgelse tilrettelægges efter individuelle behov.
Jeg tilbyder psykologisk undersøgelse fra 5-6 års alderen og op til den tidlige voksenalder med f.eks.:

• Kognitiv undersøgelse
• Undersøgelse af opmærksomhed
• Undersøgelse af eksekutive funktioner
• Undersøgelse af hukommelse
• Undersøgelse af sproglig funktion
• Undersøgelse af visuel funktion
• Afdækning af dagligt funktionsniveau
• Undersøgelse af følelsesmæssig- og socialudvikling
• Anbefaling af indsatser i dagligdagen
• Screening for angst, depression og adfærdsmæssige vanskeligheder

Ved mistanke om ADHD/ADD eller autisme kan jeg foretage psykologisk undersøgelse efter nærmere aftale.
Jeg udarbejder skrivelse eller rapport, som kan medbringes til psykiater for endelig diagnostik.

Jeg er specialiseret indenfor testning og udredning af forskellige udviklingsproblematikker for barnet eller den unge, og jeg vægter altid at arbejde ud fra et helhedsorienteret og udviklingspsykologisk perspektiv.

Med en neuropsykologisk undersøgelse skabes ny og grundig viden om barnet/den unge, som kan danne udgangspunkt for en målrettet rådgivning, hvor der tages udgangspunkt i såvel barnets/den unges ressourcer, forudsætninger og udfordringer.

En undersøgelse kan bestå af:
• Samtale med barnet/den unge, familie og evt. institution/skole
• Testning af barnet
• Spørgeskemaer, hvor barnet/den unge selv, forældre og det nærmeste pædagogiske personale beskriver barnet indenfor udvalgte områder
• Observationer af barnet i dets hverdag, f.eks. derhjemme eller i skole
• Udarbejdelse af rapport
• Tilbagemelding

Udredningens resultater leveres i form af en rapport, der beskriver barnets/den unges aktuelle ressourcer og udfordringer. På baggrund heraf anføres anbefalinger til individ, familie og til de professionelle som arbejder med barnet/den unge. Det beskrives i rapporten, hvad der skal til for at optimere muligheder for trivsel, udvikling og læring.