Profil / om mig

Jeg er uddannet psykolog i 2004 og blev autoriseret af psykolognævnet i 2009. Jeg er specialist i børneneuropsykologi fra 2018. Jeg ser det som en særlig mulighed at blive ved med at udvikle mig fagligt.

Jeg er en erfaren børnepsykolog. Jeg har arbejdet i eget praksis siden 2017 med speciale i børn, unge og familier. Jeg har siden 2017 været tilknyttet ekstern leverandør for VISO/Socialstyrelsen og fungerer som VISOspecialist i børne-/ungesager, hvor kommunale instanser tilbydes udredning og rådgivning i særlige specialiserede og komplicerede sager på det sociale område og specialundervisningsområdet.

Jeg har 11 års erfaring fra arbejdet ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), hvor jeg har været tilknyttet almene skoler, specialskoler for børn med autisme, specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder samt almene daginstitutioner og specialinstitutioner for børn med særlige udviklingsproblematikker. Jeg har således bred praksiserfaring med flere typer af problematikker- herunder børn og unge med udviklingsforstyrrelser som ADHD, ADD, autisme, men også andre problematikker som angst, OCD, depression, sociale og følelsesmæssige problemstillinger.

Jeg har erfaring med at understøtte og udvikle sammen med forældre, lærere, pædagoger og ledere i forhold til at skabe gode udviklings- og læringsbetingelser for børn og unge.

Tidligere arbejdede jeg i alkoholbehandling, hvor jeg har kompetencer i forhold til at arbejde med misbrugsproblematikker herunder samtaleforløb og parsamtaler, hvor også ægtefællen blev inddraget. Desuden gruppebaserede forløb for mennesker med misbrug, pårørendegrupper samt ungegrupper, hvor der har været en misbrugende forælder under opvæksten.

Jeg har en sygeplejerskeuddannelse bag mig og har arbejdet som sygeplejerske bl.a. indenfor det neurologiske speciale og på børneafdeling.